Thông báo về việc chấm dứt đăng ký của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Asiabooking.com.vn

Ngày 5/5/2017, Cục TMĐT và CNTT đã chấm dứt đăng ký của Sàn giao dịch thương mại điện tử Asiabooking.com.vn của Công ty Cổ phần Asiabooking (Mã số thuế: 0310872018, Trụ sở: 538/24 Đường Quang trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn) do một số hành vi vi phạm của Asiabooking.com.vn trong thương mại điện tử.

Ngày 5/5/2017,  Cục TMĐT và CNTT đã chấm dứt đăng ký của Sàn giao dịch thương mại điện tử Asiabooking.com.vn của Công ty Cổ phần Asiabooking (Mã số thuế: 0310872018, Trụ sở: 538/24 Đường Quang trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)  trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn) do một số hành vi vi phạm của Asiabooking.com.vn trong thương mại điện tử.  

Để có căn cứ xử lý vi phạm, đề nghị quý vị phản ánh về hoạt động của Công ty Cổ phần Asiabooking với chúng tôi trực tuyến tại đây hoặc gửi phản ánh về Cục TMĐT và CNTT theo địa chỉ:

- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương

- Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 04222 05 512 - Fax: 04 222 05 397

- Email: qltmdt@moit.gov.vn