Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

semtanthanh.com

Tên miền phụ:

canhochothuephumy.com, chungcuchothuephumy.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sem - Bình Mỹ

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314667073

Trụ sở Doanh nghiệp:

204B/16 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908722633
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP