Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cotphotho.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Cốt Phở Thọ

MST/ĐKKD/QĐTL:

0109727900

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0836862682