Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

pccctranduy.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Thương mại Trần Duy

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304978344

Trụ sở Doanh nghiệp:

50 Cầu Xéo p.Tân Quý, Q Tân Phú Tp HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

35591750