Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

shop.dalathasfarm.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH DALAT HASFARM

MST/ĐKKD/QĐTL:

5800000167

Trụ sở Doanh nghiệp:

450 đường Nguyên Tử Lực - thành phố Đà Lạt

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02633824947