Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

u-shop.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Linh Phin

MST/ĐKKD/QĐTL:

2500677040

Trụ sở Doanh nghiệp:

Căn hộ số 304, số 1 đường Ngô Miễn, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tỉnh/Thành phố:

Vĩnh Phúc

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

1900636982