Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

duyphustore.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH DP

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315593272

Trụ sở Doanh nghiệp:

185 Trần Thị Bảy, P. Hiệp Thành, Q. 12, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0949384834