Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mne.vn

Tên miền phụ:

mnelec.com

Cá nhân:

Huỳnh Minh Nguyện

Mã số thuế:

0308451284

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0918421979