Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

seagrapes.com.vn

Tên miền phụ:

rongnhotruongtho.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Seagrapes Vietnam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313960255

Trụ sở Doanh nghiệp:

85 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0377636627