Thông báo về việc nộp Phiếu điều tra thực trạng phát triển thương mại điện tử 2016

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website thương mại điện tử(TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) thực hiện Điều tra thực trạng phát triển TMĐT năm 2016.

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website thương mại điện tử (TMĐT), tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) thực hiện Điều tra thực trạng phát triển TMĐT năm 2016.

Cục TMĐT và CNTT yêu cầu các thương nhân, tổ chức cung cấp thông tin theo Phiếu điều tra tại đây và gửi Phiếu điều tra giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục trước ngày 18 tháng 10 năm 2016 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điệntử

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

Phòng 402, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thương nhân, tổ chức nào không gửi Phiếu điều tra sẽ bị chấm dứt hồ sơ website TMĐT và đưa vào danh sách vi phạm trên www.online.gov.vn do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Cục TMĐT và CNTT thông báo để các thương nhân, tổ chức biết, thực hiện.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Điện thoại: (04) 22205512

Email: qltmdt@moit.gov.vn

Lưu ý: THÔNG BÁO NÀY ĐỒNG THỜI ĐƯỢC GỬI VÀO EMAIL CỦA QUÝ VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI ONLINE.GOV.VN