Thông báo, đăng ký website bất động sản

Tôi có một website cung cấp các thông tin bất động sản như tình trạng bất động sản, diện tích, kết cấu, giá bán, pháp lý,... (www.antay.vn). Tôi hoạt động độc lập cá nhân với tư cách là nhà môi giới bất động sản, không thành lập công ty.

Câu hỏi:

Tôi có một website cung cấp các thông tin bất động sản như tình trạng bất động sản, diện tích, kết cấu, giá bán, pháp lý,... (www.antay.vn). Tôi hoạt động độc lập cá nhân với tư cách là nhà môi giới bất động sản, không thành lập công ty.

Vậy tôi xin được hỏi như sau: Tôi có phải đăng ký website www.antay.vn với Bộ Công Thương hay không? Nếu có, website của tôi sẽ đăng ký theo hình thức nào, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hay thương mại điện tử bán hàng? Và tôi sẽ đăng ký tư cách cá nhân hay phải thành lập công ty?

Xin cám ơn! (Đinh Xuân Tùng, tungdinhbt@gmail.com)

Trả lời:

Website của quý vị là website TMĐTbán hàng theo Quy định tại Điều 8, Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Quý vị phải tiến hành thông báo website TMĐT bán hàng với Bộ Công Thương theo quy định.

Theo quy định tại Điều 52, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử và Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT về đối tượng thông báo website TMĐT bán hàng:  Nếu anh là cá nhân lập website TMĐT bán hàng yêu cầu bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân. Việc có phải đăng ký kinh doanh hay không anh có thể nghiên cứu thêm Nghị định 39/2007/NĐ-CP về việc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.