Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hatiplaza.com

Loại hình cung cấp dịch vụ:

Sàn giao dịch TMĐT

Tên Doanh nghiệp:

Sở Công Thương Hà Tĩnh

MST/ĐKKD/QĐTL:

48/2015/QĐ-UBND

Trụ sở Doanh nghiệp:

02 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh

Tỉnh/Thành phố:

Hà Tĩnh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02393693046