Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

bida123.vn

Cá nhân:

Trần Phong Thái

Mã số thuế:

8127659461

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0906191514