Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lientien.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Liên Tiến

MST/ĐKKD/QĐTL:

0302061432

Trụ sở Doanh nghiệp:

23 Nguyễn Thi, P. 13, Q. 5, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838552572