Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

zenyum.com

Tên miền phụ:

onboarding.zenyum.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH ZENYUM VIETNAM

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315943960

Trụ sở Doanh nghiệp:

167-169 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0869402586