Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

thanhkimlong.com

Tên miền phụ:

www.thanhkimlong.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương Mại Thanh Kim Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

0301438580

Trụ sở Doanh nghiệp:

51 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0839400991