Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lamquangphat.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương Mại Lâm Quang Phát

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313323087

Trụ sở Doanh nghiệp:

3/19 Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838666165

Website chưa được phê duyệt