Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tiger-korea.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhất Tiến

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303648777

Trụ sở Doanh nghiệp:

62/73 Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0835265034

Website chưa được phê duyệt