Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

aquacity.com.vn

Tên miền phụ:

novaaquacity.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thành phố AQUA

MST/ĐKKD/QĐTL:

3600994616

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tòa nhà DonaCoop, Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, H. Long Thành, Đồng Nai

Tỉnh/Thành phố:

Đồng Nai

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02513501508