Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tungyang.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH TUNGYANG

MST/ĐKKD/QĐTL:

0800284128

Trụ sở Doanh nghiệp:

Xã Cẩm Phúc, H. Cẩm Giàng, Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02203630888