Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

bometa.vn

Tên miền phụ:

www.bometa.com.vn, www.bometagroup.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Tập đoàn BOMETA

MST/ĐKKD/QĐTL:

2901973978

Trụ sở Doanh nghiệp:

5A, Nguyễn Sư Hồi, Xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An.

Tỉnh/Thành phố:

Nghệ An

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0986 230 346