Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Go2Joy
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần APPRO MOBILE

MST/ĐKKD/QĐTL:

0311850218

Trụ sở Doanh nghiệp:

41 Lê Trung Nghĩa , P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838113782