Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhathuocnhanhoa.com

Tên miền phụ:

www.nhathuocnhanhoa.net

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH A & T Đà Lạt

MST/ĐKKD/QĐTL:

5801322600

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 5 Phù Đổng Thiên Vương , P. 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0913639798