Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thực hiện quy định của Luật Lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2019 nhân dịp Tết Dương lịch.

Thực hiện quy định của Luật Lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2019 nhân dịp Tết Dương lịch. 

Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử sẽ tạm dừng xử lý hồ sơ thông báo, đăng ký website thương mại điện tử và ứng dụng di động trong thời gian trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này từ ngày 02 tháng 01 năm 2019.