Hội thảo về chính sách liên quan tới công nghệ Blockchain - Vietnam Blockchain Summit 2018

Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Công nghệ Blockchain được coi là một trong những công nghệ nền tảng tương tự như công nghệ TCP/IP đối với sự phát triển của Internet. Cùng với các công nghệ tự động hóa, trí thông minh nhân tạo (AI), Robot và Internet vạn vật (IoT), công nghệ Blockchain sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế số và tạo ra cuộc cách mạng này.
Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Công nghệ Blockchain được coi là một trong những công nghệ nền tảng tương tự như công nghệ TCP/IP đối với sự phát triển của Internet. Cùng với các công nghệ tự động hóa, trí thông minh nhân tạo (AI), Robot và Internet vạn vật (IoT), công nghệ Blockchain sẽ góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế số và tạo ra cuộc cách mạng này. Từ thực tiễn phát triển Internet có thể thấy vai trò to lớn của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo dựng môi trường chính sách thuận lợi cho việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới này tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số.

Nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận chính sách thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng Blockchain trong chiến lược phát triển nền kinh tế số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương (TMĐT và KTS) phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tổ chức Hội thảo Vietnam Blockchain Summit  2018 với chủ đề “Từ Công nghệ tới Chính sách”:

-     Thờigian: 8h00 -12h00, ngày 08 tháng 6 năm 2018.
-     Địa điểm: Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quý vị quan tâm vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến tại website http://vbs.vecom.vn hoặc với đầu mối liên lạc của BTC: 

Chị Trần Hưng, Điện thoại: (024) 22205512; Email:  hungtht@moit.gov.vn;