Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

benshop.vn

Tên miền phụ:

bansidolot.vn

Cá nhân:

Trần Thiện Trung

Mã số thuế:

8048211758

Tỉnh/Thành phố:

Ninh Thuận

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0918443958