Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

pxtsoft.com

Tên Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân P.X.T.S

MST/ĐKKD/QĐTL:

5801204935

Trụ sở Doanh nghiệp:

110 Cao Bá Quát, Đà Lạt

Tỉnh/Thành phố:

Lâm Đồng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0913615261