Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tiecxinh.com

Tên miền phụ:

tiecxinh.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Cầu Vồng Xinh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315969447

Trụ sở Doanh nghiệp:

62 Hưng Phú, P. 8, Q. 8, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0967931360

Website chưa được phê duyệt