website/ứng dụng giới thiệu dịch vụ Tư vấn du học tự túc

Đối với website/ứng dụng giới thiệu dịch vụ Tư vấn du học tự túc

Đề nghị bổ sung vào mục file đính kèm của Hồ sơ:  Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học của Quý vị (Căn cứ Điều 108 nghị định 46/2017/NĐ-CP) và công bố trên website/ứng dụng Số giấy chứng nhận hoạt động, ngày cấp, nơi cấp.