Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

ntm.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cồ Phần Nhật Thiên Minh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0308572874

Trụ sở Doanh nghiệp:

662/19 Sư Vạn Hạnh, quận 10

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838684338