Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

rongvanghoanggia.com

Tên miền phụ:

hoanggiavn.vn, rongvanghoanggia.vn, rongvanghoanggia.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Hoàng Giang

MST/ĐKKD/QĐTL:

0800280839

Trụ sở Doanh nghiệp:

Cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, khu 4 , P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02203848559