website/ứng dụng kinh doanh dịch thực phẩm chức năng

Đối với website/ứng dụng kinh doanh dịch thực phẩm chức năng

Quý vị cần bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng hoặc giấy phép kinh doanh dược phẩm vào mục file đính kèm.

Giấy phép lưu hành các sản phẩm đang cung cấp.

Ngoài ra, Đề nghị Quý vị chỉnh sửa lại nội dung các sản phẩm được giới thiệu trên website/ứng dụng theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.