Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mienvietcuong.com

Tên Doanh nghiệp:

Hợp tác xã Miến Việt Cường

MST/ĐKKD/QĐTL:

4600407235

Trụ sở Doanh nghiệp:

Xóm Việt Cường, X. Hòa Thượng, H. Đông Hỷ, Thái Nguyên

Tỉnh/Thành phố:

Thái Nguyên

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0975969998