Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

ctydtp.vn

Tên miền phụ:

trendmicro.ctydtp.vn;trendmicro.net.vn;ctydtp.com.vn;ctydtp.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Công nghệ Đình Thái Phong

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316767605

Trụ sở Doanh nghiệp:

436/7 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02873006009