Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

schneider.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công Ty Cổ phần tự động hóa Đông Dương

MST/ĐKKD/QĐTL:

0101539158

Trụ sở Doanh nghiệp:

80 Cù Chính Lan, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0838588080