Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 NovaID Công ty Cổ phần Nova ID Xem Chi tiết
2 TripV Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng - Chi nhánh Tổng công ty Truyền thông Xem Chi tiết
3 "Ứng dụng Medigo - Đặt Thuốc Có Ngay" và "Ứng dụng dành cho nhà thuốc" Công Ty Cổ Phần Medigo Software Xem Chi tiết
4 TAPTAP Công ty TNHH Thương mại Vui Việt Nam Xem Chi tiết
5 MƯỚT MÔI TRÔI MIỆNG Công ty TNHH THI MOON GROUP Xem Chi tiết
6 Savyu: Siêu Ứng Dụng Tích Điểm và Savyu Merchant Công ty TNHH SAVYU Việt Nam Xem Chi tiết
7 HVN Đặt Hàng 2.0 Công ty TNHH Bia và Nước Giải Khát Heineken Việt Nam Xem Chi tiết
8 Lemo Công ty TNHH KAKI Việt Nam Xem Chi tiết
9 Tego - Gọi xe đường dài Công ty Cổ phần Tập đoàn TEGO Xem Chi tiết
10 AIviCare Công ty Cổ phần VinBrain Xem Chi tiết