Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Milisale
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH VT - MILISALE

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316880336

Trụ sở Doanh nghiệp:

3 đường số 43, P. 04, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0865786009