Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nextfit.vn

Tên miền phụ:

www.nextfit.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Một thành viên Điều Kế Tiếp

MST/ĐKKD/QĐTL:

0401807048

Trụ sở Doanh nghiệp:

Thôn Đại La, X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903702448