Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tankhanhan.com

Tên miền phụ:

tankhanhan.khatoco.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An

MST/ĐKKD/QĐTL:

2900741212

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh

Tỉnh/Thành phố:

Nghệ An

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0383514527