Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhuathanhluan.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Nhựa Thành Luân

MST/ĐKKD/QĐTL:

0108375149

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đội 8, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, Tp. Hà Nội.

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0987188882