Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaiphapvanphong.vn

Tên Doanh nghiệp:

CTY TNHH TM DV NGUYỄN NAM

MST/ĐKKD/QĐTL:

0303540685

Trụ sở Doanh nghiệp:

48 Nguyễn Thị Huỳnh P.11, Q.PN

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

38444475