Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

okiela.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Okiela Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313807271

Trụ sở Doanh nghiệp:

133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0873036818