Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaybq.com.vn

Tên miền phụ:

giaybq.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty giày BQ

MST/ĐKKD/QĐTL:

0400481354

Trụ sở Doanh nghiệp:

246 Ông Ích Khiêm

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

05113749749