Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

yensaokhanhhoa.com.vn

Tên miền phụ:

muahang.yensaokhanhhoa.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

MST/ĐKKD/QĐTL:

4200338918

Trụ sở Doanh nghiệp:

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, Tp Nha Trang

Tỉnh/Thành phố:

Khánh Hòa

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0583822472