Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

namhaipc.com

Cá nhân:

Nguyễn Thanh Hải

Mã số thuế:

0308237322

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0983238705