Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

khodungcu.vn

Tên Doanh nghiệp:

CTY TNHH TM TUẤN GIA MINH

MST/ĐKKD/QĐTL:

0310689862

Trụ sở Doanh nghiệp:

10-12 Đường 59

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903461465