Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaiphaphoreca.vn

Tên miền phụ:

giaiphaphoreca.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Tthương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304902916

Trụ sở Doanh nghiệp:

14/7A Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838498888