Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

FoodMap
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại UFO

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314592854

Trụ sở Doanh nghiệp:

114 Đường 9A, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

01643956769