Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

LNB Group
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Hộ kinh doanh Happy Rice Group

MST/ĐKKD/QĐTL:

8302963516-001

Trụ sở Doanh nghiệp:

90/9 Lâm Thành Mậu, khóm 4, P. 4, Tp. Cà Mau, Cà Mau

Tỉnh/Thành phố:

Cà Mau

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0932962196