Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

thanhtrungmobile.com

Tên miền phụ:

http://thanhtrungmobile.com.vn

Cá nhân:

Nguyễn Thành Trung

Mã số thuế:

0304670091

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0969006900